Soudkyně Bártová přitom zastavila stíhání mužů zákona s odůvodněním, že jejich dočasné postavení mimo službu a snížení platu na polovinu je samo o sobě trestem. Proto je prý nelze dle zásady „ne bis in idem“ za stejný skutek trestat dvakrát.

„Výrok usnesení (obvodního soudu) není správný, neboť v této trestní věci nejsou dány důvody pro zastavení trestního stíhání,“ konstatovala v usnesení z 26. června předsedkyně odvolacího senátu městského soudu Felicie Hrušková.

Není to trest

Závěry soudkyně Bártové totiž byly v příkrém rozporu s průlomovým rozhodnutím Nejvyššího soudu (NS) z 23. dubna, který konstatoval, že propuštění policisty kvůli jeho obvinění nelze pokládat za trestní postih, nýbrž jde pouze o opatření vyloženě personální povahy. Zjednodušeně řečeno, vyhazov od policie není trestem za spáchaný delikt.

A podle květnového vyjádření předsedy trestního kolegia NS Stanislava Rizmana totéž platí i v případech policistů, kteří nebyli přímo propuštěni, ale jen dočasně zproštěni funkce. Proto označil usnesení senátu soudkyně Bártové za nesprávné.

Odvolací městský soud s tím nyní naprosto souhlasil, vyhověl stížnosti státního zástupce a nařídil případ projednat. Dal přitom za pravdu argumentaci pražského městského žalobce Michala Muravského, podle kterého si obvodní soud nesprávně vyložil pojmy „sankce trestněprávní povahy a kázeňský postih“. Zároveň poukázal i na zmíněné dubnové rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Je to jen dočasné

„Po vydání usnesení NS není jakýchkoli pochybností o tom, že rozhodnutí o zproštění výkonu služby nejsou rozhodnutími zakládajícími nepřípustnost trestního stíhání s ohledem na zásadu ‚ne bis in idem‘… Rozhodnutí o zproštění výkonu služby není sankcí, ale opatřením personální povahy, a to navíc rozhodnutím dočasným,“ konstatoval městský soud.

Tím myslel fakt, že dočasné postavení mimo službu trvá jen do doby skončení samotného řízení. To by ale v případě definitivního zastavení stíhání policistů znamenalo, že by vše skončilo jejich očištěním bez jakékoli sankce a celá pětice by se mohla jako nevinná vrátit zpět do služby. Ba co víc, všichni by měli i nárok na doplacení zbytku platu, o který přišli během předchozího zproštění služby.

Bártová svůj nyní již zrušený verdikt odůvodnila tím, že kázeňský postih, kdy policisté pobírají poloviční plat a musejí zůstat až do vyřešení případu doma, je přísnější než přímé ukončení služebního poměru. „Má mnohem závažnější důsledky pro obžalované, kteří po celou dobu tohoto řízení žijí v osobní, profesní i finanční nejistotě, očekávajíce konečné rozhodnutí ve věci,“ uvedla Bártová v textu květnového verdiktu, jehož kopii má Právo k dispozici.

V případu figuruje trojice policistů z pražských obvodních a jednoho z krajského ředitelství a také příslušník cizinecké policie z letiště na pražské Ruzyni.

Všech pět se podle obžaloby dopustilo zneužití pravomoci tím, že si v roce 2011 dvakrát nelegálně přivydělali při natáčení různých filmů, kde se starali o ostrahu, dokonce řídili silniční provoz, odkláněli dopravu a bránili vjezdům aut do některých ulic.