"Za telefonické asistence operátorky tísňové linky 155 chlapce ihned začali oživovat rodiče. Při příjezdu sanitky chlapec už dýchal, nicméně stále u něho přetrvávala porucha vědomí, uvedl mluvčí hradecké záchranky Ivo Novák.

Zdravotníci obou záchranářských týmů společně chlapci zajistili žilní linku, uvedli jej do umělého spánku a napojili na přístroj pro umělou plicní ventilaci.

Malý pacient byl poté naložen na palubu vrtulníku a transportován na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

V průběhu transportu pokračovali zdravotníci v intenzivní léčbě nemocného a péči o jeho tepelný komfort. Při předání byl chlapec ve vážném, ale stabilizovaném stavu.