Povodňová vlna z řek Odry a Opavy smetla chemičku v Ostravě v noci ze 7. na 8. července 1997. Její majitel poté podal žalobu na Povodí Odry s tím, že státní firma podle něho špatně pečovala o hráze a kvůli tomu velká voda poničila areál. Po Povodí Odry, respektive po státu, požadoval osm miliard korun.

Svou pohledávku pak ale prodal a ta skončila u kyperské společnosti, která kvůli úrokům z prodlení vymáhala nakonec částku dvojnásobnou, tedy 16 miliard korun.

Pozdní žaloba

Prvostupňový soud nejprve uznal chybu Povodí Odry a přiřkl za poničení firmy odškodné více než 1,1 miliardy korun. Podle soudu bylo nepopiratelné, že škodu způsobila povodňová vlna, která se do fabriky přivalila v důsledku destrukce pravobřežní hráze na železničním mostě v místě soutoku řek Odry s Opavou, přičemž k protržení došlo kvůli špatné péči o hráz a nedostatečné údržbě toku řeky Odry.

Odvolací soud ale odškodné zrušil s tím, že žaloba byla podána pozdě a nárok je již promlčený, žaloba byla totiž podána až v roce 2000.

Znalecký posudek až za dva roky

Majitel pohledávky se ale nedal a podal dovolání k NS, ve kterém požadoval nejen způsobenou škodu, ale i ušlý zisk. V dovolání tvrdil, že promlčecí lhůta by měla začít běžet až ve chvíli, kdy poškozený přesně zjistí, jaká škoda a kým mu byla způsobena. K tomu namítal, že znalecké posudky na výši škody měla společnost k dispozici až dva roky po povodni.

„K počátečnímu běhu promlčecí lhůty postačí znalost okolností k orientačnímu rozsahu škody, není potřeba znaleckých posouzení,“ bránilo se Povodí Odry, zastoupené advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges. K takovému názoru se přiklonil i NS.

„Není třeba, aby poškozený znal rozsah škody přesně. Znalost poškozeného o osobě škůdce se váže k okamžiku, kdy obdržel informaci, na jejímž základě si může učinit úsudek, který konkrétní subjekt je za škodu odpovědný. Pro podání žaloby o náhradu škody postačuje totiž i jen orientační znalost rozsahu škody, což vyplývá i z toho, že se výše škody zjišťuje v soudním řízení a definitivní závazný závěr o ní je obsažen až v pravomocném rozsudku,“ uvedl senát v čele s Petrem Vojtkem.