Miker se v Česku živil krádežemi železa, kabelů a dalších kovů. S komplicem 19. září roku 2012 vytahovali železné traverzy ze stropu v posledním patře domu v Hrbovické ulici. Strop se ale zřítil a stejně tak i strop pod ním. Z trosek hasiči vyhrabali těžce zraněnou Mikerovu matku, která byla zavalena do pasu. Další žena, která za ní přišla, byla vyproštěna za několik hodin již mrtvá.

Miker se podle soudu dopustil krádeže, poškození provozu obecně prospěšného zařízení a usmrcení z nedbalosti. Odsouzen byl za celkem sedm skutků. Jelikož dva ze skutků udělal před tím, než byl v roce 2012 potrestán, a další loni poté, co byl podmínečně propuštěn, soud rozdělil trest na dvě části, které dohromady dávají pět let. Za každou část mohl být potrestán až šesti lety.

Odvolávat se nebude

„Jde o osobu, která je dlouhodobě kriminálně závadovou, a tak v tomto případě je na místě uložit spíše trest v horní polovině zákonné sazby. Ovšem nelze odhlédnout od toho, že výrazně přispěl k odhalení vlastní trestné činnosti. S ohledem na to mu byl trest uložen mírnější,“ řekl předseda soudního senátu Martin Šámal.

Trest Miker přijal a po poradě se svou obhájkyní se vzdal práva na odvolání. Stejně tak učinil i státní zástupce a trest nabyl právní moci.