Soudce mu uložil, aby úřednici poslal omluvný dopis s tím, že se choval jako hulvát, a navrch měl po kurýrovi zaslat pugét nejméně patnácti kusů čerstvých rudých růží. Muž proti kurióznímu trestu podal dovolání a Nejvyšší soud (NS) mu vyhověl.

Muž přišel vloni na začátku dubna na stavební úřad, kde se dožadoval protokolu o měření hlučnosti sousedova tepelného čerpadla. Když se od úřednice dozvěděl, že pro výsledky měření se má dostavit za týden, rozzuřil se a začal na ženu křičet. Varoval ji, že by se měla bát o sebe i své blízké. Incident trval asi čtvrt hodiny.

Soudce zuřivce potrestal měsíční podmínkou s odkladem na jeden rok a k tomu mu uložil zmíněnou povinnost s kyticí růží, přičemž za každou minutu řvaní soud nakázal poslat jednu růži, tedy nejméně 15.

Muž v dovolání tvrdil, že jeho chování by se nemělo brát jako trestný čin, ale jen jako přestupek. Navíc se úřednici před soudem omluvil a za této situace považoval další písemnou omluvu spojenou s nákupem kytice za nadbytečnou represi.

Kytice nejdou přezkoumat  

Senát NS v čele s Miladou Šámalovou konstatoval, že podmínka za řádění v kanceláři, kde se muž choval obzvláště vulgárně, byla v pořádku. Soudci se ovšem pozastavili nad výchovným trestem v podobě kytice. Podle nich takto uložená povinnost není přiměřená okolnostem.

„Pochybnosti v tomto vymezení vzbuzuje zejména stanovená čerstvost růží, což lze považovat za podmínku, která není obviněným příliš ovlivnitelná, a ani přezkoumatelná. Vhodným se nejeví ani určený minimální počet růží,“ konstatovali soudci a pozastavili se i nad přesně nadiktovanou omluvou, která měla dorazit společně s květinami.

Muž se totiž ženě několikrát omluvil při projednávání případu a ona omluvu akceptovala. NS proto verdikt zrušil a nařídil Okresnímu soudu pro Prahu-východ, aby se případem znovu zabýval.