Děvče mělo chodit do Základní školy v Českém Krumlově. „Absence dcery na vyučování omlouval otec jejím údajným špatným fyzickým a psychickým stavem a obráceným biorytmem v důsledku alergií, ačkoliv její ošetřující lékařka tuto skutečnost vyloučila,“ stojí ve verdiktu.

Muž nijak se školou nespolupracoval, nezajistil individuální studijní plán ani doplnění učiva, přestože byl ze strany školy na problémy upozorňován.

Muž ve svém dovolání tvrdil, že jeho případ není typickým zanedbáním péče, naopak se o dceru pečlivě stará a jeho jednání nebylo vedeno snahou vymanit dítě ze školní docházky. Motivem byla prý obava o zdraví a snažil se dceři jen usnadnit život vzhledem k předcházejícím zdravotním problémům.

Několikrát ho upozornila jak škola tak i sociálka 

„V inkriminovaném období dcera trpěla závažnými psychickými i fyzickými obtížemi a díky oddané péči je nyní zdravá a školu navštěvuje,“ dodal muž v dovolání.
Žalobce Nejvyššího státního zastupitelství upozornil, že otci není kladeno za vinu jen to, že dceru do školy neposílal, ale také fakt, že pro ni v takovou chvíli nezajistil individuální vzdělávání.

„K dceři má přitom jinak bezpochyby hezký vztah a po materiální stránce ji zabezpečuje,“ dodal státní zástupce.

Senát NS v čele s Vladimírem Veselým konstatoval, že otec byl několikrát školou i sociálkou upozorňován na to, že pokud se dcera nezačne vzdělávat, musí počítat s trestními důsledky, avšak tyto výzvy se minuly účinkem.

„Bez povšimnutí nelze ponechat ani zjištění, že obviněný byl důrazně upozorněn i ošetřující lékařkou, že u jeho dcery nejsou z lékařského hlediska dány důvody pro zanedbávání školní docházky,“ dodali soudci.