Matka vražednice přitom původně za svůj čin dostala jen sedm let. Státní zástupce se ale s takovým trestem nesmířil, odvolací soud mu dal za pravdu a trest zpřísnil.

Žena porodila donošené dítě na záchodě. Narodila se jí životaschopná holčička. Na světě pobyla ale jen pět minut, po této době ji totiž matka popadla a strčila jí hlavičku pod vodu.

Žena sedmiletý trest přijala, ovšem s přísnějším trestem polemizovala a upozorňovala, že nižší trest byl prý adekvátní. Nelíbilo se jí ani to, že dva soudy ji za stejný skutek potrestaly odlišnými tresty. Soudci NS v čele s Vladimírem Veselým však její nářky smetli ze stolu.

„Obviněná jen polemizuje s výší uloženého trestu. Nad tento rámec lze stručně dodat, že obviněné byl uložen přípustný druh trestu dokonce pod dolní hranicí trestní sazby stanovené v trestním zákoně na zločin, jímž byla uznána vinnou,“ upozornili soudci.