"Dojde k obrovsky intenzivnímu zahoření, jakési explozi, která sice není doprovázena zvukovým efektem, ale vznikne tlaková vlna, velký nárůst teploty a v okolí jsou hořlavé látky. Během půl minuty byla dřevěná hala s lepenkovou střechou poničena," uvedl Černohorský.

Galvanovna společnosti Kozák začala hořet v neděli. Požár se hasičům zcela podařilo zlikvidovat až v úterý. Na místě zůstalo množství chemikálií, které zlikviduje specializovaná firma. Životní prostředí následky požáru příliš neutrpělo. Kouř a zplodiny hoření v okolí nedosáhly vysoké koncentrace.

Podle výrobně-technického náměstka firmy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí Lubomíra Fiedlera se sice spolu s hasicí vodou dostaly do kanalizace a čistírny odpadních vod kyseliny, hydroxidy, těžké kovy a další chemické látky z výroby, byly však zachyceny v čistírně a jejich obsah klesá.

Do tří měsíců obnovený provoz 

"Těžké kovy se mohou koncentrovat v čistírenském kalu. Pokud by byl jejich obsah vyšší, museli bychom kaly uložit na chemickou skládku," uvedl Fiedler.

Majitel vyhořelé galvanovny by rád do dvou až tří měsíců zčásti obnovil provoz. Podle jednatele Milana Kozáka nyní padesátka zaměstnanců odklízí požářiště. Oheň a hašení způsobily také menší škody na majetku okolních obyvatel. Ty požár velmi znepokojil a kritizují radnici, že je včas nevarovala, a galvanovnu, že zanedbala bezpečnostní předpisy. Požadují také, aby se provoz již neobnovil.

Město informovalo veřejnost o požáru všemi způsoby, které mělo k dispozici, tedy na webu Lanškrouna, pomocí Facebooku a SMS infokanálu. Městský rozhlas v Lanškrouně zatím není, bude instalován letos.

Obrat 100 miliónů  

Galvanovna vznikla ve městě v 50. letech minulého století jako součást bývalé Tesly. Chemická výroba byla rozšířena v roce 1977, v roce 1990 byl přistavěn objekt mořírny. Majitel firmy koupil objekt v roce 2008. O čtyři roky později začal stavět sklady a expedici a zastřešil manipulační prostory. Přístavba nebyla před požárem zkolaudována.

V původních prostorách úřady nepožadovaly instalaci požárních hlásičů nebo automatického hasicího zařízení. Kompletní rekonstrukce a zprovoznění galvanovny stály desítky miliónů korun. Společnost vykazuje roční obrat do 100 miliónů korun. Výrobky dodává pro elektronický a automobilový průmysl, například firmám Siemens a Bosch.