"Porušila své povinnosti a snížila tak vážnost a důstojnost funkce státního zástupce a ohrozila důvěru v činnost státního zastupitelství," zdůvodnil verdikt předseda kárného senátu Jiří Lněnička.

Kárný senát zvolil trest, který navrhoval nadřízený Krutské, obvodní státní zástupce pro Prahu 5 Julius Lachnitt. Opakovaně Krutskou kvůli alkoholu napomínal, čtyřiapadesátiletá podřízená jej však neuposlechla. Vzhledem k tomu, že jde o zkušenou žalobkyni a je to její první kárné provinění, nenavrhoval nejpřísnější trest - propuštění z práce. "Jde o takové poslední memento před případným dalším prohřeškem," uvedl Lachnitt.

Způsobila průtahy

Kárný senát podle Lněničky přihlédl k tomu, že pochybení, kterých se Krutská dopustila, vyplynuly z osobních problémů, kdy nezvládla kritickou životní situaci a řešila ji alkoholem. Na druhé straně ale byla opakovaně napomínána.

"Nejsou splněny podmínky pro odvolání z funkce, ale důtka by nestačila," uvedl Lněnička. Půlroční lhůtu podle něj senát zvolil proto, aby Krutská mohla prokázat, že je schopna dát si svůj osobní život do pořádku a plně se věnovat práci.

Krutská dnes k soudu nepřišla, je už dva týdny v pracovní neschopnosti. Na obvodním zastupitelství pro Prahu 5 se věnuje hospodářské kriminalitě. Kvůli alkoholu svou práci zanedbávala, čímž způsobovala průtahy v trestním řízení. Udávala například nesprávné pokyny při doručování žádosti o mezinárodní právní pomoc nebo nekvalitně zpracovala návrh na obžalobu.

Soud musel případ kvůli jejím pochybení vrátit zpět k došetření, čímž byla překročena lhůta pro zahájení zkráceného řízení před soudem.