Soudkyně Irena Saralievová v podstatě potvrdila dřívější rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 a uznala nárok dědiců původních majitelů.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Spor se týká jednopatrového domu v Jelení 13, který od areálu Hradu odděluje Jelení příkop a Lumbeho zahrada. Stát nemovitost vyvlastnil v roce 1957 na základě vládního nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu. „Toto nařízení nelze pro jeho neurčitost považovat za platný právní titul pro přechod vlastnického práva na stát,“ vysvětlila Saralievová.

Tento způsob podle zástupkyně dědiců zásadním způsobem odporuje základním lidským právům a svobodám. S čímž ostatně v rozsudku soud souhlasil.

"Nejde o objekt, který by byl součástí vnitřního areálu Pražského hradu. Naším cílem do budoucna je především uchránit celistvost vnitřního areálu Pražského hradu. Povinností Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu je ochraňovat majetek, který má ve vlastnictví, to je zcela přirozené," řekl k verdiktu mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Dědicové o vlastnické právo k domu bojují již dlouhá léta. Loňský nález Ústavního soudu (ÚS) přinesl zvrat v případu. Justice podle ÚS doposud hájila zřejmou nespravedlnost a vyvlastnění domu bylo zásahem do vlastnického práva, který je neslučitelný se základními atributy právního státu.

Původní majitelka domu se však vítězství a zadostiučinění nedožila, zemřela loni na jaře. Její jediný dědic Jaroslav Šedivý má podle soudu získat polovinu objektu, dědici druhého z majitelů Václav Třmínek a Nela Třmínková každý jednu čtvrtinu.