Pokud by zásilka prošla na český trh, výrobce originálů by podle mluvčího Celního úřadu Pardubice Tomáše Culka tratil téměř pět miliónů korun.

“Do vyřešení případů celní úřad zakázal se zadrženým zbožím jakkoli nakládat. Pokud se vlastníci zboží nedohodnou s majiteli práv duševního vlastnictví mimosoudně, bude ve věci rozhodovat soud,” řekl Právu Culek.

Čínská autíčka věrně kopírují originály.

FOTO: Celní správa

Zadržení této zásilky bylo z pohledu celníků třešničkou na dortu, nikoliv mimořádným úlovkem. Tím bylo před několika týdny zabavení kontejneru motorových řetězových pil, jejichž anonymní výrobce poměrně zdařile předstíral, že jde o výrobky renomované značky Stihl.

„Prodejní hodnota stejného množství originálních výrobků by přesáhla 50 miliónů korun,” upozornil Culek. Tento týden celníci zadrželi dodávku asi šesti stovek košil, o kterých jejich skutečný výrobce neměl ani tušení.