ÚS však ve svém verdiktu upozornil, že lidé se mohou proti výpočtu bránit žalobou a soudy nemají vyhlášku aplikovat mechanicky, bez ohledu na konkrétní okolnosti případu.

„Obecný soud nesmí vyhlášku o způsobu stanovení náhrady škody v konkrétním případu aplikovat mechanicky, nýbrž musí vždy zohledňovat specifické okolnosti případu, tak aby se zjištěná škoda co nejvíce blížila škodě skutečné,“ konstatovala mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Chrudimský soud ve svém podání upozornil, že nijak nezpochybňuje povinnost nahradit škodu způsobenou černým odběrem, ale dosavadní praxe je prý taková, že částka, kterou soudy přiznávají, že často vyšší než skutečně způsobená škoda.

„Pro svůj závěr o výši škody může soud vzít v úvahu například předchozí historii spotřeby energie neoprávněného odběratele elektřiny, pokud je tato k dispozici, nebo provést výpočet pro spotřebitele jiným spravedlivým způsobem tak, aby se výši skutečné škody v maximální míře přiblížil,“ dodala Sedláčková recept pro obecné soudy.