Původně se chtěly obě strany smluvně dohodnout. Žalobce navrhl odstranění spotu z webových stránek a zároveň žádal zveřejnění omluvy. Tyto podmínky byly však pro ČPS nepřijatelné, proto soud přistoupil k dokazování a návrhům obou zúčastněných stran.

Zástupce společnosti Lego Karel Čermák hned ze začátku upozornil, že se jedná o malichernou a zbytečnou záležitost a že tomuto sporu nedávají takový důraz jako ČPS. Legu nicméně vadí, že byly figurky, které jsou chráněny jako komunitární ochranné známky, užity ve volebním spotu, čímž mělo dojít k poškození dobrého jména společnosti.

Piráty viní i z porušování autorských práv a určité formy nekalé soutěže v tom smyslu, že se měli snažit těžit z dobrého jména společnosti Lego. „Lego si dlouhodobě zakládá na tom, že není spojováno s žádnou politickou stranou. Záměrně nepožadujeme náhradu škody, protože spor považujeme za malicherný,“ uzavřel svůj návrh zástupce Lega Karel Čermák.

Piráti: Takové figurky vyrábí sedm dalších firem

„Trváme na tom, že užité minifigurky nejsou kopie figurek Lego. Podle naší rešerše existuje na trhu minimálně sedm dalších výrobců minifigurek, které jsou podobné těm od Lega,“ uvedl obhájce ČPS s tím, že se autor při tvorbě klipu nechal pouze inspirovat. „Spot je evidentně dílem amatéra, navíc se v něm neobjevuje logo společnosti.“


Předmětem spotu byla kritika státní regulace duševního vlastnictví, nikoliv kritika Lega.obhájce České pirátské strany

Poukázal také na fakt, že použití ochranných známek ve volebním spotu není zákonem zakázáno a že ochranné známky jako takové nacházejí své uplatnění v obchodním styku, nikoliv v politice.

Navíc podle advokáta ČPS Lego nemůže mít apolitickou pověst, je známo několik případů, kdy se politicky angažovalo. Jako jeden příklad za všechny uvedl případ, kdy Lego v kalifornském Legolandu postavilo ze svých figurek výjev z inaugurace Baracka Obamy.

Soud v předběžném opatření z října 2012 pirátům zakázal vysílat jejich tehdejší předvolební spot se žlutými figurkami, protože údajně mohl zasahovat do dobré pověsti společnosti Lego

Soud byl odročen na konec června.