Benešová podala na přelomu roku dvě stížnosti týkající se Tykače. Jednu ve prospěch miliardáře, tu ovšem Válková po svém nástupu do funkce ministryně stáhla. Jak již Právo informovalo, okolnosti podání, které mohlo znamenat definitivní konec Tykačova stíhání, prověřuje policie. [celá zpráva]

Druhou stížnost podala Benešová v neprospěch miliardáře. Namítala v ní, že Vrchní soud v Praze svými usneseními z loňského srpna, kterými zrušil obstavení Tykačova majetku, porušil zákon. Toto podání Válková zpět sice nevzala, ale Nejvyšší soud nedávno konstatoval, že vrchní soud nechyboval.

Pavel Tykač

Pavel Tykač

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Ze stížnosti, kterou nyní podala nová ministryně, vyplývá, že se státní zástupce se srpnovým rozhodnutím vrchního soudu nesmířil a koncem loňského října opět Tykačovi obstavil nemovitosti za více než 100 miliónů korun a statisíce na bankovních účtech.

Vycházel při tom znovu ze zjištění, že měl Tykač z miliardového tunelu dostat podíl téměř 342 miliónů korun.

Použitelnost důkazů

Miliardář si proti tomu opět podal stížnosti a Vrchní soud v Praze opět, koncem loňského listopadu, usnesení zrušil. Těchto rozhodnutí se týká nová stížnost Válkové.

Nesouhlasí s vrchním soudem především v otázce, k jakým důkazům mohl státní zástupce sáhnout. Soudci podle Válkové dospěli k závěru, že lze použít pouze důkazy opatřené v dané kauze až po zahájení stíhání Tykače. Nelze prý proto využít důkazy, které byly provedeny například v dřívějším řízení o povolení obnovy miliardářova stíhání nebo v jiném, souvisejícím případu.

Soud také odmítl přihlížet k obsahu nahrávky rozhovoru novináře s jedním ze svědků s tím, že to nemůže nahradit svědeckou výpověď. Ministryně míní, že důkazy odmítnuté soudem státní zástupce použít mohl a soud tak prý porušil zákon ve prospěch Tykače.

„Z učiněných relevantních zjištění totiž dostatečně vyplývá, že se obviněný podílel na protiprávním jednání, v jehož důsledku se obohatil o určité finanční prostředky a současně již dříve vyvinul snahu vyvést neoprávněně získaný majetek do zahraničí, což s přihlédnutím ke všem okolnostem činu zjevně představuje potřebný podklad pro aplikaci institutu zajištění majetku,“ stojí ve stížnosti zveřejněné na webu ministerstva.