Vypovídat v pondělí odmítla staniční sestra operačních sálů chirurgie a tak soudkyně vyslechla pracovníky, kteří zprostředkovali nákup 11 let starého přístroje Chiratom ze státních hmotných zásob, bývalého ředitele nemocnice a také externí bezpečnostní techničku.

Chiratom 400 koupila nemocnice za 18 000 korun, nový stál 73 000 korun. Revize podle výpovědi primářky po čtyřměsíčním používání přístroje zjistila, že je zde nevodivá neutrální elektroda. Na otázku, zda mohla způsobit pacientkám potíže právě ona, musejí odpovědět soudní znalci.

Ministerská komise nic nezjistila

Případ ochrnutých žen, které mají od roku 1999 trvalé následky s nohama - některé pobírají částečný důchod, jiné pak plný invalidní důchod - šetřila v roce 2000 speciální ministerská komise, která došla k závěru, že přístroj byl v pořádku, lékaři také nepochybili a za újmu na zdraví pacientek může pooperační stres.

Výrok komise se ale nelíbil Svazu pacientů, a tak požádal o ustavení nové komise. Podle předsedy svazu Luboše Olejára ministerská komise vůbec nevyslechla postižené ženy. Nová komise však už nevznikla.