Lékaři museli předčasně ukončit ochrannou léčbu 17 odsouzených, z nichž většina byla od společnosti izolována v ústavech. Teď jsou kvůli pochybení soudce plzeňského okresního soudu předčasně na svobodě.

Mimo lékařskou kontrolu je kvůli pochybení soudce 17 deviantů

Kromě prověření vybraných soudů chce ministerstvo spravedlnosti také vytvořit skupinu, která se bude zabývat problematikou duševně nemocných osob a jejich ochranného léčení. Zastoupena by tam měla být ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, kancelář ombudsmana a ministr pro lidská práva.

Ochranné léčení se ukládá podle povahy nemoci a léčebných možností jako ústavní nebo ambulantní. Soudy o ambulantní péči nebo umístění pachatele do zdravotnického ústavu většinou rozhodují na základě znaleckého posudku o duševním stavu obviněného.

Hlavními cíli ochranného léčení je léčení duševní poruchy, kterou pachatel trpí a na jejímž základě spáchal trestný čin. Dále pak izolace společensky nebezpečného pachatele trestného činu, prevence opakování trestného činu v důsledku duševní poruchy nebo resocializace a zařazení pacienta do běžného života.