„Nesouhlasím se svým vydáním do USA, vůbec s ním nesouhlasím,“ vyjádřil se Najerí před soudem. Verdikt však přijal klidně.

Soud přistoupil na návrh státní zástupkyně, podle které jsou splněny podmínky pro vydání. Mezi ně patří mimo jiné i to, že Najerímu v USA nehrozí trest smrti, ale doživotí. Podle dohody mezi ČR a USA o vydávání zločinců může stát, který trest smrti nemá, povolit vydání pouze za podmínky, že k němu zločinec nebude odsouzen.

Video

Převoz hledaného muže z pražského letiště. Zdroj: Policie ČR

Najerí měl v říjnu 2012 vniknout spolu s dalšími třemi komplici do domu kalifornského lékárníka a tam jej i s jeho družkou svázat a odvézt do pouště. Cestou ho mučili a požadovali po něm milión dolarů. Nakonec jej polili bělidlem, uřízli mu penis a ponechali vlastnímu osudu. Lékárníkova družka nakonec dokázala sehnat lékařskou pomoc.

Proti rozhodnutí může Najerí podat stížnost do tří dnů. Podle svého obhájce tak nejspíše učiní.