Podle soudu sice existují určité indicie, že mohlo k takovému jednání ze strany obžalovaného dojít, ale pro uznání viny chybějí přesvědčivé důkazy. Kříž se tak zřejmě vrátí zpět do funkce, dvacet měsíců byl totiž mimo službu a pobíral jen polovinu platu.

Už v prvním kole soud neuvěřil výpovědi nejen údajně zbitého Josefa Brázdila, ale zpochybnil také svědectví Křížova podřízeného Michala Gajče. Ten tvrdil, že Kříže viděl, jak do Brázdila kope.

Kříž byl obviněn z napadení Brázdila poté, co přišel na to, že Gajčova manželka jako vězeňská dozorkyně měla nepovolený intimní kontakt s odsouzeným vrahem a musela kvůli tomu odejít ze služby. „Gajč byl vůči obžalovanému Křížovi v takovém vztahu, že měl důvod se mu mstít,“ narážel soudce Milan Tomeš právě na problém kolem Gajčovy manželky. Jeho výpověď se navíc rozchází s výpověďmi dalších svědků z řad vězeňské služby.

„Brázdil na sobě neměl tehdy žádné viditelné stopy násilí či zjistitelné znaky napadení,“ vysvětlil Tomeš. Upozornil také na to, že soudní znalec označil Brázdila za nevěrohodného člověka se sklony k fabulaci s potřebou pomstít se každému, kdo se nějak negativně podepsal na jeho osudu.

Námitky a připomínky

Brázdil patřil k těm odsouzeným, kteří měli neustálé námitky a připomínky k práci vězeňské služby i podmínkám za mřížemi. V září roku 2009, kdy pobýval ve věznici v Kynšperku nad Ohří, si jej nechal Kříž předvést do eskortní místnosti a podle žalobce mu před zraky podřízených namlátil.

„Volal mně můj zástupce Michal Gajč, že byl svědkem toho, kdy pan Kříž napadl odsouzeného Brázdila a několika údery ho srazil k zemi. Ptal se mě, co má dělat, že to nikdy nezažil. Řekl jsem mu, aby to oznámil příslušným orgánům,“ vypověděl  u soudu vedoucí oddělení výkonu trestu kynšperské věznice Luboš Janeček.

Kříž jakýkoli fyzický kontakt s Brázdilem odmítl. „Nic jsem mu neudělal. Řešili jsme jeho žádost o přeložení do jiné věznice,“ prohlásil s tím, že někteří jeho podřízení využili příležitosti, aby jej mohli zdiskreditovat a zbavit se ho. „Šlapal jsem jim na přezky a chtěl po nich, aby plnili své povinnosti na sto procent. To se jim nelíbilo,“ hájil se Kříž.