Podle důvěryhodného zdroje Válková ke kroku přistoupila už minulý týden v pátek, tedy hned první den po uvedení do úřadu.

Šéfka spravedlnosti informace Práva v neděli potvrdila: „Ano, ke zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona v této věci došlo.“

O zpětvzetí stížnosti bude Nejvyšší soud jednat ve středu. Jak Právo již uvedlo, Benešová podala k Nejvyššímu soudu v Tykačův prospěch stížnost loni 30. prosince. V ní navrhovala, aby bylo zrušeno rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze 7. ledna 2013, které umožnilo miliardářovo obnovené stíhání za podvod.

Benešová: Soud se neseznámil s posudky

Benešová argumentovala tím, že Vrchní soud rozhodoval, aniž se seznámil se znaleckými posudky z oboru kriminalistiky, které si nechal vyhotovit Tykač a jež zpochybňují pravost záznamu ze schůzky s Tykačem z roku 1997, který předložil jeden ze svědků.

Senát vrchního soudu podle Benešové dostal posudky několik hodin po svém rozhodnutí, a tak je již nepoužil jako důkaz, byť na podatelnu soudu byly dodány ještě před vydáním klíčového usnesení. Posudky se pak podle stížnosti nezabýval ani Ústavní soud.

Tykač čelil kvůli CS Fondům obvinění už mezi lety 2006 a 2008, stíhání bylo ale zastaveno. Poté, co v souvisejícím procesu několik svědků přišlo s tvrzením, že strůjcem obřího tunelu byl právě miliardář, státní zástupce požádal o obnovu Tykačova stíhání. Nejprve mu vyhověl Městský soud v Praze, jeho rozhodnutí Vrchní soud v Praze potvrdil loni 7. ledna.

Šlo o závod s časem kvůli blížícímu se vypršení promlčecí lhůty v únoru 2013. Tím, že Vrchní soud podpořil verdikt nižšího soudu, k promlčení nedošlo.

Postup obou soudů loni v červenci posvětil i Ústavní soud, když odmítl Tykačovu stížnost.