O tom, že exstarosta Petržela a dalších dvanáct bývalých zastupitelů Hladkých Životic se dopustili trestného činu, rozhodl soud už v polovině prosince. Kvůli zdravotním problémům soudce však tehdy zazněl pouze výrok o vině, nikoliv výše trestů. To se odsouzení dozvěděli až nyní. [celá zpráva]

Státní zástupce všechny bývalé zastupitele vinil z rozsáhlého zneužití pravomocí. Okresní soud, který se kauzou z roku 2006 zabýval od loňského podzimu, se s obžalobou ztotožnil.

Levné pozemky pro vyvolené

Jak stojí v rozsudku, zastupitelstvo ve volebním období 2006 a 2010 prodalo stavební pozemky za extrémně nízké ceny, případně rozhodlo o jejich darování. Kdo měl štěstí, anebo patřil k rodinným příslušníkům či známým některých zastupitelů, mohl si tehdy stavební pozemek koupit za cenu pět korun za metr čtvereční.

Soudce v odůvodnění rozsudku upozornil na to, že zastupitelé si museli být vědomi, že ceny pozemků jsou silně podhodnoceny. „Neobstojí ani argumentace některých zastupitelů, že byli uvedeni v omyl. Je zde dramaticky propastný rozdíl mezi cenou, za kterou prodávali pozemky, a tehdejšími tržními cenami,“ řekl soudce.

„Některé z těchto pozemků získaly za výhodnou cenu například dcery bývalého starosty. Na jednom z pozemků pan Petržela dokonce postavil dům, který poté prodal,“ uvedla advokátka Karla Návedlová, která u soudu zastupovala poškozenou obec Hladké Životice.

Výčet trestných činů, kterých se měl zejména starosta dopustit, je přitom delší a kromě nevýhodného prodeje pozemků zahrnuje například pojistný podvod nebo neoprávněné vyplacení odměny z obecní pokladny.

Státní zástupce ve své závěrečné řeči žádal pro dva z obžalovaných nepodmíněné tresty - jak pro starostu Jaroslava Petrželu, tak pro bývalého místostarostu. Obhajoba naopak žádala zproštění viny.