"Při kontrole křížovým způsobem jsme zjistili, že začala brát peníze od roku 1994 a brala si je až do listopadu 2003, kdy jsme kontrolu udělali. Proč se na to nepřišlo už dřív, nevím, protože jsem na úřadu nepracoval, ale nemyslím si, že by za to mohla nedokonalá kontrola předchůdců. Tato žena totiž dokonale falšovala doklady, a tak se jí dařilo lecos ukrýt před kontrolou," řekl Právu tajemník Městského úřadu ve Šlapanicích Petr Štika.

Podle něj podezřelá žena tvrdí, že je nevinná. Ale od okamžiku, kdy se na manko přišlo, nastoupila pracovní neschopnost a odmítá se svými nadřízenými komunikovat. Nepřebírá poštu a nedaří se ji nijak vyrozumět.

"Je to s ní složité, a my se proto snažíme dosáhnout obstavení majetku u soudu, aby nemohla prodat byt či chatu a my jsme s tím pak mohli počítat při náhradě škody. Rada města ji odvolala z funkce, ale to vejde v platnost, až ukončí pracovní neschopnost. Pak ji zřejmě také propustíme pro hrubé porušení pracovní kázně," doplnil Štika.

Brala si stále víc

Současné vedení radnice, které je ve svých funkcích dva roky, zastává názor, že se na zpronevěru přišlo díky lepšímu mechanismu kontrol, který této ženě zabránil způsobit větší škody.

"Když jsme převzali jako obec třetího typu další podřízené úřady, zavedli jsme jiný systém kontrol, který se nám vyplatil. Těžko říct, jestli se to nedalo udělat už dřív," doplnila místostarostka Jana Skácelová (nezávislá).

Podle informací, které se Právu podařilo získat, začala podezřelá úřednice odčerpávat jen malé částky a první zpronevěřená suma se pohybovala kolem 46 tisíc korun za rok. Postupně začala zjišťovat, že se jí to daří, a tak začala brát větší položky. Ta poslední prokázaná dělala víc jak 600 tisíc korun za rok 2003.

"Případ jsme převzali a zatím policejní komisař rozhodl o zahájení trestní stíhání podezřelé úřednice," potvrdil Zdeněk Lubas z brněnské policie.