S takovou situací se setkala i Milena Průchová (62) ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV), kde ležela na nadstandardním pokoji Dermatovenerologické kliniky. „Měla jsem uzamykatelný pokoj a s sebou osm tisíc na úhradu dražší léčby a nadstandardního pokoje. Jednou za mnou na pokoj přišla sestřička s tím, že prý mám na sesterně hovor od advokáta a mám tam s ní jít. Protože máme jiného právníka, přišlo mi to divné, navíc sestra byla celá rudá a nervózní,“ popsala situaci, která se odehrála v březnu minulého roku, paní Průchová.

Když si přiložila sluchátko k uchu a údajný právník začal hovořit, bylo jí jasné, že se děje něco podivného. „Vyprávěl mi nějaké nesmysly, kde jsem kdy byla, nic právního, tak jsem hovor ukončila. Vracela jsem se do pokoje, proti mně šel vysoký statný muž, který se doslova hnal za tou sestřičkou. A když jsem přišla ke dveřím, zjistila jsem, že jsou odemčené, tak jsem rovnou šla zkontrolovat kabelku a peněženka i s penězi a doklady byla pryč. Sestra mi sice pořád říkala, ať si toho nevšímám, že si to dořeší sama, ale já jsem hned přivolala policii,“ svěřila se Právu okradená pacientka.

Policie nic nevyřešila

Policejní hlídka sice přijela, ale žádný šťastný konec události nepřišel. Vyslechla poškozenou, pacienty i zaměstnance nemocnice, paní Průchová se také dostavila k výslechu na služebnu, ale nakonec se nedočkala ani spravedlnosti, a dokonce ani odškodného od nemocnice.

Určitě to budeme řešit dále. Seznámila jsem se totiž i s další paní, která má podobnou zkušenost, takže si to nenecháme líbit.dcera poškozené pacientky

„Na písemný dotaz mi policie odpověděla, že věc je uzavřena bez vyšetřování. Žádala jsem také nemocnici o úhradu ztráty, na kterou jsem měla právní nárok, ale dostala jsem zamítavou odpověď a dál už se o tom nebavili,“ dodala Průchová.

Nedočkala se spravedlnosti

Minimálně na odškodnění od nemocnice měla však plné právo. „Podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 odpovídá nemocnice pacientovi za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném. Zajímavostí je, že odpovědnosti za škodu na odložených věcech se nemocnice nezprostí ani jednostranným prohlášením – typicky špatně formulovaným upozorněním: Za odložené věci neručíme,“ sdělil Právu advokát Vladimír Fajstavr.

Přestože se policii nepodařilo pachatele dopadnout, měla pacientka dostat od nemocnice pět tisíc korun. „Nemocnice nese odpovědnost za peníze, šperky a cennosti pouze do výše 5000 korun. To však neplatí absolutně. V případě, že škoda byla způsobena personálem nemocnice, což by bylo nutné prokázat, a dále v případě, že by nemocnice převzala věci do úschovy, hradila by škodu v plné výši. V tomto konkrétním případě měla pacientka požadovat po nemocnici náhradu škody ve výši pět tisíc korun,“ doplnil Fajstavr s tím, že je-li dodržen termín podání žádosti do 15 dnů, mělo jí být vyhověno.

Krádežím v nemocnici nelze úplně zabránit

„Krádežím ve velké nemocnici, jako je FN Královské Vinohrady, bohužel nelze úplně zabránit. Většina lůžkových oddělení jsou takzvaně otevřená oddělení s relativně volným pohybem pacientů a návštěv. Management dělá maximum pro to, aby byly tyto incidenty eliminovány. Každá krádež je samostatně vyhodnocována Oddělením krizového managementu s cílem posílit interní bezpečnostní opatření,“ reagoval tiskový mluvčí FNKV Lukáš Matýsek.

Dodal, že každý pacient potvrdí svým podpisem, že je poučen, aby cenné věci ponechal doma. V opačném případě je povinností pacienta požádat o jejich uložení do trezoru nemocnice. Z uvedeného vyplývá, že pokud nebude pacient podle tohoto způsobu postupovat, bere případné riziko ztráty na sebe.

Výsledkem je, že paní Průchová nic nedostala a nyní se spolu se svou dcerou rozhodla celou věc řešit právně. „Určitě to budeme řešit dále. Seznámila jsem se totiž i s další paní, která má podobnou zkušenost, takže si to nenecháme líbit,“ doplnila odhodlaně dcera okradené Lucie Průchová.