Samosoudkyně Lucie Bočková exkriminalistu zprostila viny s tím, že skutky popsané v obžalobě nejsou trestným činem, a to s ohledem na absenci subjektivní stránky.

„Nebylo prokázáno, že by obžalovaný jednal v úmyslu způsobit trestněprávní následek,“ vysvětlila.

Podle státního zástupce Pavla Hajného se předmětné informace týkaly výskytu Luboše Berana.

Obžalovaného o ně požádal podnikatel s nebankovními půjčkami David Bojo, který Berana sháněl kvůli nesplacení dluhu. Od kolegů Skála zjistil, že si Berana pozvali k výslechu, a Bojovi zavolal, kdy a kam přijde.

„Pak ho také informoval o tom, že už je Beran v policejní budově, jak dlouho se tam zdrží. Prozradil mu nakonec i to, že je Beran převážen k soudu do Rokycan a že tam s ním budou policisté chvilku stát venku před budovou,“ uvedl žalobce.

Ten je přesvědčený, že Bojo takové informace od Skály potřeboval proto, aby vymohl pohledávku vůči Beranovi.

Důvody byly legální

„Obžalovaný měl o Beranovi dost podstatných informací, které se týkaly jeho osobního života, vozidla, které užívá, i místa, kde se zdržuje. Dále však předal pouze informaci o jeho výskytu v budově policie, a to za vědomí toho, že tuto osobu chce kontaktovat věřitel ohledně právní úpravy jeho závazků. Tedy z legálních důvodů,“ vysvětlila soudkyně.

Upozornila, že žádná právní norma nestanoví jasnou hranici či pravidlo, kdy je informaci získanou při plnění úkolu policie nutné považovat za utajenou. „Je na každém policistovi, aby sám vyhodnotil, zda informaci, kterou získal při výkonu svého povolání, může dál použít,“ prohlásila Bočková.

Státní zástupce se proti zprošťujícímu rozsudku na místě odvolal.