Soudní senát se ztotožnil s názorem obžaloby, že Grygar použil svěřené prostředky k jinému účelu, než pro které je získal.

„Podle nově zpracovaného znaleckého posudku se prokázalo, že k výrobě varhan, včetně tvůrčí práce obžalovaného, bylo užito pouze 714 500 korun,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že zbylá část dotace tak posloužila k dostavbě varhan pro Jablonec nad Nisou, opravu pronajaté fary, pokrytí dluhů z podnikání či krytí jiných úvěrů obžalovaného. Varhanář tak musí vrátit přes 5,28 miliónu korun městu Hradec Králové.

Vynesený rozsudek, který dosud není pravomocný, neboť si obě strany ponechaly lhůtu k podání odvolání, je diametrálně odlišný od původního verdiktu z loňského února, kdy soud Grygara obžaloby zprostil. Vrchní soud však vrátil kauzu k novému projednání s požadavkem doplnění dokazování novým znaleckým posudkem.

Někdo si přečetl obal na žvýkačce a pochopil nekonečnost vesmíru.Vladimír Grygar

Grygarovi původně hrozilo pět až deset let vězení. Předseda senátu Jiří Vacek však odůvodnil uložení trestu pod spodní hranicí trestní sazby několika polehčujícími okolnostmi. Mimo jiné dosavadní bezúhonnosti obžalovaného nebo skutečností, že od uvedeného skutku už uplynulo několik let.

Město nemá peníze ani varhany 

„Domníváme se, že účel potrestání bude splněn, pokud bude mít obžalovaný možnost způsobenou škodu uhradit,“ dodal soudce.

Obžalovaný Grygar však odmítá, že by se jakéhokoli podvodu dopustil. Naopak uvedl, že do výroby varhan investoval včetně DPH kolem 7,5 miliónu korun. „A na tom si trvám,“ řekl po vynesení rozsudku s tím, že bude nadále bojovat za očištění svého jména.

Na otázku, kde torzo nedokončených varhan je, ale odpovědět neuměl. „Sám jsem žádal orgány činné v trestním řízení, aby varhany zajistily pro další bádání a znalecké zkoumání, ale orgány tak neučinily,“ řekl pouze.

A servítky si nebral ani při hodnocení nově vypracovaného znaleckého posudku. „Někdo si přečetl obal na žvýkačce a pochopil nekonečnost vesmíru,“ ohodnotil kompetentnost soudního znalce.

Nové varhany pro hradecké filharmoniky měly stát 18 miliónů korun, které měly z větší části pokrýt sponzorské dary. Z projektu nakonec sešlo, město tak nemá ani hudební nástroj, ani poskytnutou dotaci ve výši šesti miliónů. Proto na výrobce podalo trestní oznámení.