Výjimkou je pouze podplukovník Vladimír Žaloudek z policejního prezidia, jenž řídil jeden z vozů a kterého může podle zákona potrestat pouze jeho nadřízený. [celá zpráva]

„Řidiči dostali pokutu čtyři tisíce korun, a hrozila jim sankce až 50 tisíc,“ konstatoval Pechoušek.

FOTO: Václav Vetýška

Pechoušek dále upozornil, že čtyři tisíce jsou nejvyšší sazbou, jakou lze v řízení o takových přestupcích uložit.

„Běžně se za přestupek tohoto typu dávají 2000, ve zvláště chráněném území ale může být uložena pokuta až dvojnásobná. Klasifikovali jsme to jako porušení zákazu vysloveného zákonem pro CHKO Šumava, přičemž se pohybovali po hranici Přírodní památky Královský hvozd a po hranici Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. V těchto chráněných územích je omezen i pohyb pěších osob,“ upozornil Pechoušek.

Zaplatilo zatím 18 řidičů 

Dodal, že vysokou pokutu dostali řidiči pro úmyslné porušení omezení v nejcennějších částech CHKO Šumava a v jedné z nejnavštěvovanějších oblastí. Do současné doby pokutu prý zaplatilo 18 řidičů.

Chráněnou oblastí se projížděly řidiči v BMW

FOTO: Václav Vetýška

Sraz BMW Z3 Clubu se na Šumavě konal 28. září a jeho účastníci zaplatili hned na místě blokovou pokutu od policistů ve výši sto korun. [celá zpráva]