Dvouměsíční akce, která vyvrcholila pátečním zásahem na Nymbursku, byla podle mluvčí mezi akcemi zaměřenými na odhalování daňových úniků na DPH při obchodování s pohonnými hmotami výjimečná.

„Tentokrát se pracovníci Finanční správy zaměřili na prověřování firem, které v podezřelých obchodních řetězcích vystupují jako organizátoři a příjemci výnosů z daňových úniků,“ řekla Ježková.

Na akci se podílely Finanční správa České republiky, Celní správa ČR a finančně-analytický útvar ministerstva financí. Policisté během zásahu zabavili 33 miliónů korun na bankovních účtech, 270 tisíc litrů pohonných látek, nemovitosti v hodnotě přes 30 miliónů korun, luxusní auta za více než osm miliónů korun, nákladní auta za 1,5 miliónu korun a další movité věci v hodnotě zhruba dva milióny korun.

Během celé akce bylo prověřováno více firem, další informace ovšem mluvčí nesdělila.