NS tak zamítl odvolání ministra spravedlnosti Karla Čermáka (ČSSD) proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

"Jednání soudce Šalamouna hraničí s kárným proviněním, ale vzhledem k okolnostem případu ho nelze jako kárné provinění kvalifikovat. Podle našeho názoru měl soudce v okamžiku, kdy dostal přidělené případy svých kolegů a věděl, že sám podal stejnou žalobu na stát, požádat předsedu soudu o posouzení své podjatosti. To však neudělal, a to je hlavní chyba," uvedl předseda kárného senátu NS Juraj Malík.

Podle závěru NS porušil 35letý pražský soudce ustanovení občanského soudního řádu, protože jednal v podjatosti, ale jednal s nejlepším vědomím, že chce rozhodnout spravedlivě. Při jednání dokonce navrhl účastníkům sporu, aby se vyjádřili, zda cítí podjatost v jeho osobě či v osobách přísedících. Nikdo však nic nenamítl. Na jeho stůl dokonce padla i jeho žaloba, kterou však ihned předal jinému soudci.

Střídají se v rolích soudců a žalobců

Celý spor začal v loňském roce, kdy tři soudci Obvodního soudu pro Prahu 5 podali na stát žalobu, v níž se domáhali zvýšení platů. Senát téhož soudu za předsednictví Martina Šalamouna rozhodl v jejich prospěch a nárok na vyšší platy jim v říjnu přiznal. Přitom věděl, že má podanou stejnou žalobu a budou o ní také jednat jeho kolegové.

"Nenamítáme nic proti jeho rozhodnutí, ale fakt, že posuzoval případ svých kolegů, z nichž s jedním sedí v kanceláři, je podle nás nepřípustný. Ukázalo se, že soudci se na jednom pracovišti střídají v rolích žalobců a soudců, to nelze akceptovat a soudce měl být zbavený funkce," řekl náměstek ministra spravedlnosti Vladimír Král.

Obhájce: Soudce se nesmí ohlížet na veřejnost

Zcela opačný názor má soudce Šalamoun i jeho obhájce Josef Lžičař, který tvrdí, že se soudce ničím neprovinil a jednal jen podle svého svědomí, což je zásada nezávislosti.

"Soudce nesmí dát na názory veřejnosti a musí jednat nezávisle na všeobecné morálce. Kladení důrazu na to, jak to vnímá veřejnost, je nepřípustné," uvedl při obhajobě Lžičař. Kárný senát navíc vzal v úvahu dobré hodnocení Martina Šalamouna, který patří k nejlepším na obvodním soudu.