Je totiž zařazen do projektu Křehká šance, který v tichosti spustila Mediační a probační služba ve spolupráci s Vězeňskou službou a který je určen hlavně pro pachatele závažných trestných činů s cílem umožnit jim časnější návrat na svobodu.

Do tříletého projektu financovaného z evropských peněz se podle zjištění Práva zapojilo devět věznic. Je určen odsouzeným, u kterých vzhledem k závažnosti spáchané trestné činnosti a jejím důsledků je předpoklad podmíněného propuštění výrazně snížen.

„Proto ten přiléhavý název Křehká šance. Dává odsouzeným prostor dokázat, že skutečně začali řešit příčiny i důsledky své trestné činnosti,“ vysvětluje koordinátorka projektu pro věznici Karviná Kateřina Uhlářová.

Rozhoduje soud

O podmíněném propuštění vězně zařazeného v programu Křehká šance ale s konečnou platností rozhoduje soud. Ten může přihlédnout k závěrům odborné komise, která v rámci projektu případy posuzuje.

Zatím se to rozjíždí, žádný případ se ještě před soud nedostalkoordinátor Aleš Bláha

„Komise nemá rozhodovací pravomoc, její kompetencí je odborně posoudit připravenost odsouzeného na možnost podmíněného propuštění. Stanovisko komise není pro soud zavazující, nicméně v případě jejího kladného vyjádření se jedná o významné plus v hodnocení naplnění účelu výkonu trestu,“ popisuje dále Uhlářová.

Do projektu Křehká šance je vstup odsouzeného dobrovolný, ale řídí se určitými pravidly. Musí tam být zařazen nejméně čtyři měsíce před podáním žádosti o podmíněné propuštění.

Zatím je vše na počátku

Přednost dostávají vězni trestaní poprvé, kteří mají reálný náhled na důsledky své trestné činnosti a jsou ochotni za ně přijmout odpovědnost. Naopak smůlu mají několikanásobní recidivisté.

Jednou ze základních podmínek přijetí do projektu je vzorné chování během dosavadního průběhu výkonu trestu.

Případy odsouzených projednává komise formou slyšení. Vězeň nejprve zdůvodní žádost o podmíněné propuštění. Například musí nastínit svoji představu o životě na svobodě, jak má zajištěné zázemí, zda chce pracovat.

Podklady si může připravovat po celou dobu od zařazení do projektu. Následuje rozhovor odsouzeného s komisaři a jeho reakce na vyjádření oběti trestného činu nebo pozůstalých, pokud oběť zemřela.

V plzeňské věznici je kromě Kabáta zařazeno do projektu Křehká šance dalších osm odsouzených. „Zatím se to rozjíždí, žádný případ se ještě před soud nedostal,“ uvedl zdejší koordinátor projektu Aleš Bláha.