Vláda svým rozhodnutí z 3. července přidělila ministerstvu vnitra 200 miliónů na krytí výdajů policistů a hasičů v souvislosti s povodněmi. Ministerstvo pak rozhodlo, že 150 miliónů bude určeno na mimořádné odměny. Zbývajících 50 miliónů pohltily podle tiskového mluvčího ministerstva vnitra Pavla Nováka přesčasy příslušníků a další mimotarifní složky platu.

„Jsem si samozřejmě vědom, že nikdo ze zasahujících nepomáhal kvůli odměnám. Stovky hodin tvrdé práce v terénu a v obtížných podmínkách ani penězi ocenit nejdou. Chtěl bych však ještě jednou všem poděkovat za skvěle odvedený zásah a kromě osobního poděkování přidat i finanční odměnu,“ uvedl tehdejší ministr vnitra Jan Kubice.

„Na opatřeních v souvislosti s povodněmi se podílelo celkem 10 096 policistů, 4 531 hasičů a 250 občanských zaměstnanců obou sborů. Všem nasazeným příslušníkům a občanským zaměstnancům těchto sborů podílejícím se na úkolech při povodních bude udělena odměna ve výši 10 000 Kč,“ informovalo v červenci v tiskové zprávě ministerstvo.

Policie rozdělila téměř 101 miliónů

Policejní prezidium na konci srpna postoupilo jednotlivým krajským ředitelstvím celkem 100,960 miliónů korun podle počtu zasahujících policistů. Největší část obdrželo krajské ředitelství v Praze.

„Do této chvíle byla většina finančních prostředků již vyčerpána a policistům vyplacena. O výši odměn rozhodoval vždy konkrétní krajský ředitel, a to dle nasazení a aktivního zapojení konkrétních policistů. Odměny byly vypláceny v minimální hodnotě deset tisíc korun,“ řekla Novinkám mluvčí policejního prezidia Vlasta Suchánková.

Policisté byli nasazeni nejen ve svých krajích, ale zasahovali rovněž v jiných krajích. Pomáhali s evakuací obyvatel, s hlídáním opuštěných domů, regulovali dopravu a pomáhali hasičům a záchranářům tam, kde to bylo zrovna nutné. Služby sloužili jak v rámci svých běžných směn, tak také navíc v přesčasech.

Podle informací Novinek ale například v Praze povodňové odměny nedostalo několik desítek policistů, kteří při povodních pomáhali a měli tak podle vyjádření ministerstva odměny dostat. Kolegové policistů, kteří například vykonávali stejnou práci na jiných odděleních, peníze obdrželi.

Doplatek ve výši 850 tisíc korun

„Byl jsem v Praze 4, kde byla rozvodněná Vltava. Byla tam odpojená elektřina a v domech nebyli lidé. Hlídali jsme jak ty domy, tak Vltavu, jak stoupala. Byli policisté, kteří dělali úplně stejnou práci jako já, i stejný počet směn, a odměny dostali, já nikoliv. Peníze přitom dostali například kluci, kteří tam byli mnohem kratší dobu, třeba jen několik hodin,“ sdělil Novinkám jeden z nasazených policistů, který si ale nepřál být jmenován.

"Nechal jsem prověřit všechny útvary krajského ředitelství a zjistil jsem nesrovnalosti na jednom konkrétním odboru. Na některých z oddělení Pohotovostní motorizované jednotky se při vyplácení odměn za povodně nedostalo na 61 policistů. Pochybení spočívá v chybné interpretaci kritérií pro udělení odměn za službu při letošních povodních ze strany některých vedoucích oddělení a skupin odboru. Samozřejmě bude zjednána náprava a všichni tito policisté odměnu naleznou v příští výplatě v průměrné výši 14 tisíc korun. Pevně věřím tomu, že se dotčení velitelé z celé věci poučí a podobné pochybení se již nebude opakovat,“ řekl Novinkám krajský ředitel policie Martin Vondrášek.

Zároveň upozornil, že pražská policie má několik tisíc příslušníků, a tudíž nelze osobně dohlížet na všechny podřízené. Případné potrestání vedoucích bude na veliteli odboru. Peníze na doplatek 61 policistům půjdou z rozpočtu krajského ředitelství, jedná se asi o 850 tisíc korun.

Ředitelství pražské policie celkem rozdalo zaměstnancům 37 157 057 korun z peněz od ministerstva vnitra. „Peníze byly vyplaceny 2 668 policistům a 51 občanským zaměstnancům. Odměny u jednotlivce pak byly v rozmezí od 10 do 18 tisíc korun,“ doplnila mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.