K neštěstí došlo 29. května. Řidič jel s vozem s přívěsným vozíkem, plně naloženým dřevem, směrem do centra Sobotky a nedaleko základní školy se znenadání vřítil na trávník. V tu chvíli si tu hráli čtyřletý chlapec a jeho o dva roky starší bratr. Ani jeden z nich nehodu nepřežil. [celá zpráva]

„Řidič v průběhu jízdy utrpěl akutní epileptický záchvat, který nemohl předvídat. V důsledku toho byly jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti vymizelé. Tudíž byl v době řízení nepříčetný,“ uvedl náměstek okresního státního zástupce v Jičíně Petr Krupka důvody, které vedly k zastavení dalšího šetření případu.

Lékařská komise rozhodla díky řádné léčbě, kdy šest let neprodělal žádný záchvat, že může získat řidičský průkaz.Náměstek okresního státního zástupce v Jičíně Petr Krupka

Policisté i on sám se při svém rozhodnutí opírali o závěry znalců. „Byl vypracován speciální znalecký posudek z oboru neurologie, proto také šetření této nehody trvalo téměř půl roku,“ dodal státní zástupce.

Řidič se léčil

Řidič již v minulosti prodělal epileptický záchvat. „Byl řádně léčen, dojížděl do Prahy do specializovaného léčebného zařízení. Lékařská komise rozhodla díky řádné léčbě, kdy šest let neprodělal žádný záchvat, že může získat řidičský průkaz. I nadále byl lékaři sledován a léčen,“ vysvětlil Krupka. Že se ataka nemoci vrátí, nemohl muž předvídat.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Auto srazilo v Sobotce dva předškoláky. Zdroj: Radek Plavecký, Právo

Rozhodnutí o zastavení stíhání obviněného řidiče zatím není pravomocné, neboť o jeho výsledku nebyli dosud informováni všichni účastníci řízení.

V zákoně č. 277/2004 Sb. a vyhlášce z 26. dubna 2004 o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou vymezeny nemoci, při nichž se nesmí řídit vozidlo, anebo až se souhlasem lékaře po důkladném vyšetření. Je mezi nimi zmíněna i epilepsie. Pokud je však pacient bez záchvatu déle než 12 měsíců, řídit může.

Lékaři jsou povinni nemocné nahlásit

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 1. ledna 2012, přitom stanoví lékařům povinnost nahlásit příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že pacient-motorista onemocněl chorobou, jež omezuje jeho schopnosti řídit. Tedy i to, že trpí epilepsií.

Lékaři se tedy nemohou odvolávat na lékařské tajemství. Poté, když úřad dostane od lékaře oznámení, pozve si řidiče s vážným onemocněním na přezkoušení nebo mu rovnou odejme řidičské oprávnění.

Na dotaz Práva, zda lékaři tuto povinnost skutečně plní, mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák ve středu sdělil: „Centrální evidenci o tom nevedeme. Z našich poznatků však vyplývá, že lékaři závažné případy zpravidla hlásí. Zpočátku to dokonce někteří přeháněli a úřadům ohlašovali i zlomenou nohu řidiče.“

Zmíněná novela je přitom bezzubá, protože za nesplnění této povinnosti nehrozí lékaři žádný trestný postih. Po silnicích tak stále ještě jezdí za volanty aut nejen epileptici, ale i lidé s vážnou srdeční chorobou a akutní hrozbou infarktu či s těžkým očním onemocněním.

„V případě, že vážně nemocný řidič spáchá nehodu, je za ni lékař, který onemocnění úřadům nenahlásil, morálně spoluzodpovědný. Trestný postih ho nečeká, u soudu by se však zřejmě řešila i jeho zodpovědnost,“ řekl Právu Novák.

Individuální posouzení

Upozorňuje na to i mluvčí jičínské policie Hana Klečalová s tím, že každý případ je nutné posuzovat individuálně. Připomněla obdobně tragickou událost z listopadu 2011 v Hradci Králové. Na přechodu tu Jaroslav Novák (40) s vozem smrtelně zranil šestiletého a tříletého chlapce.

Muž pak u soudu tvrdil, že si z nehody nic nepamatuje, a odvolával se na epileptický záchvat. Ten však během soudního procesu znalci vyloučili. Byl odsouzen k osmiletému trestu odnětí svobody.