Antonie Zelená je pověstná důrazem na dodržování pracovní morálky u svých podřízených. Na některé z nich v minulosti podala kárnou žalobu za nečinnost.

Z funkce odvolala například i svého náměstka, se kterým v Plzni spolupracovala osm let. Nelíbilo se jí, jak pod jeho vedením fungovala jedna z trestních agend, a také mu vyčítala, že se nezapojil do úklidu po havárii vodovodního potrubí v budově zastupitelství, kdy hrozilo, že budou poškozeny spisy.

Před čtyřmi lety si ji vybral tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil v tažení proti takzvaným lenivým soudcům. Stala se součástí týmu, který prováděl prověrky, po kterých ministerští úředníci podali na severočeské soudce několik kárných žalob za neúměrné průtahy.