Verdikt je nepravomocný a lze se proti němu odvolat. Směnku na 50 miliónů uplatnil Hušák vůči podnikatelům v březnu tohoto roku. Soud proto vydal směnečný platební rozkaz, proti kterému se ohradil jak Ulčák, tak i Dospiva, který na směnce figuruje jako ručitel.

Podle Ulčáka směnka sloužila pouze k případnému odkoupení nemovitostí na Menorce, které Hušák vlastnil, v případě, že by se dostal do finančních problémů po pádu Sazky. Dohodnout se na tom měla trojice ústně začátkem května 2011, nabídka byla údajně omezená tříměsíční lhůtou.

Podle Hušákova právníka se ale na inkriminovaném jednání vůbec o prodeji nemovitostí nehovořilo. Na co konkrétně byla směnka určená, ale odmítl blíže specifikovat. Protože Hušák u soudu neuvedl, pro jaký účel byla směnka vystavená, přiklonil se soud na stranu žalovaných Ulčáka a Dospivy.

Pokus o podvod

"Tím pádem má soud za prokázané, že směnečná dohoda zněla tak, že pokud do tří měsíců žalobce neučiní návrh žalovanému číslo jedna (Ulčákovi), aby odkoupil jeho (Hušákovy) nemovitosti ve Španělsku za 50 miliónů korun, tak ta transakce uzavřena nebude," prohlásil soudce Jindřich Jabornický.

Podle něj Hušák nabídku ve stanovené lhůtě nevyužil, a proto nevznikla ani povinnost podnikatelů platit. Soudce upozornil také na to, že si muži mezi sebou půjčovali bez písemných smluv stamilióny korun.

"Je to poněkud nestandardní, nicméně taková skutečnost prokázána byla. Soudu nepřísluší posuzovat odpovědnost takového jednání, nicméně pak se samozřejmě mohou dostat do situace, do které se dostali nyní," uvedl soudce.

Podle dřívějšího vyjádření Ulčákovy právničky Hany Heroldové se Hušák pokusil na jejím klientovi o podvod. Obdobný názor vyjádřil i Dospivův právník. Kvůli tomu padlo také trestní oznámení.