Muž se ale s trestem nesmířil a podal dovolání k Nejvyššímu soudu (KS), ten ale jeho nářky nevyslyšel a dovolání odmítl, jak Právu potvrdil mluvčí Petr Knötig.

Pro desítku dětí narozených v letech 1995 až 2010 byla léta 2006 až 2011 učiněným peklem na zemi. Místo milujícího otce měly doma v bytě na Václavské ulici opileckého tyrana, který si vůči nim rozhodně nebral servítky.

„Nadával jim, že jsou 'buzeranti, mrzáci a opice', bil je s téměř denní četností pěstí do zad a do hlavy, kopal je, dával jim facky, s četností čtyřikrát do týdne je bil násadou od koštěte, čímž jim způsoboval modřiny po těle,“ konstatoval Knötig.

Jednomu z chlapců rozbil hlavu sklenicí, dalšího praštil do hlavy kovovou tyčí. Po dceři, kterou v noci budil a nutil ji umývat záchod nebo pavlač, zase mrštil kočárkem a navrch ji ještě udeřil do hlavy láhví od piva.

Zakazoval jí navštěvovat své příbuzné, kamarádky, zakazoval jí jíst, bral jí jídlo z rukou, zakazoval jí mýt se.Mluvčí soudu

„Žádnému z dětí nedovolil vyhledat lékařské ošetření a děti psychicky trpěly také tím, že byly svědky fyzického a verbálního napadání jejich matky ze strany obviněného, kdy viděly a slyšely, jak jejich matku vulgárně uráží, jak ji bije, kope ji, zakazuje jí různé činnosti, kdy v takovýchto případech se ji některé děti snažily před jednáním obviněného chránit,“ řekl Knötig.

Nebohá žena si od svého druha vytrpěla své. Na denním pořádku bylo bití do celého těla, kopance a nadávky, nakonec jí dokonce vykopl dolní zuby. „Zakazoval jí navštěvovat své příbuzné, kamarádky, zakazoval jí jíst, bral jí jídlo z rukou, zakazoval jí mýt se a převlékat bez jeho svolení, k čemuž svolil jednou za tři týdny. Bral jí peníze, které byly zasílány jako sociální dávky pro potřeby rodiny, tyto pak prohrál na automatech a propil,“ dodal mluvčí s tím, že žena i jedno z dětí vyšly z týrání s vážnými psychickými následky.

Muž ve svém dovolání tvrdil, že byl potrestán příliš přísně, kromě jednoho ze synů prý nikoho netýral, na dětech prý nebyly vidět žádné modřiny a neměly prý ani další symptomy odpovídající týrání. NS ale jasně konstatoval, že důkazy byly provedeny správně a trest je odpovídající.