Po třiadvacáté hodině účastníci akce začali provolávat rasistická a fašistická hesla. Na místě pak zasáhly pořádkové síly policie a akci ukončily. Při zásahu nebyl nikdo z účastníků ani z policistů zraněn.

Bylo zkontrolováno 85 osob, k podání vysvětlení bylo vyzváno šest osob. Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů.