U Stodolové experti zjistili jistou míru závislosti na barbiturátech, hypnotikách a sedativech, trvající možná již několik let. "Brala minimálně deset tablet denně. Avšak vzhledem k tomu, že užívala látky jak návykové i nenávykové, docházelo pouze k minimálnímu zneschopňovacímu účinku. Rovněž ona měla zachovány rozpoznávací i ovládací schopnosti," sdělil znalec Kamil Tikal. U obou manželů experti konstatovali mj. absenci empatie, sklony k účelovému jednání či lhostejný přístup k okolí. "Tyto poruchy osobnosti jsou léčebnými prostředky neodstranitelné," shodli se znalci a proto nenavrhli ani žádná opatření. "V tomto případě se setkaly dvě velmi podobně strukturované osobnosti, s podobným citovým chladem, disharmonickým vývojem v dětství a s postupnou narůstající nespokojeností se životem. Nedá se vyloučit, že své jednání budou opakovat," konstatoval další znalec Pavel Štich.

Psycholožka Jitka Skramuská vyloučila, že by byl Stodola chorobně závislý na své ženě, i když jistý stupeň jeho podřízenosti připustila. "Rozhoduje se řízeně a samostatně, přičemž jeho cílem je osobní prospěch. Jeho resocializaci považuji za krajně nepravděpodobnou," poznamenala. O obžalované zjistila, že se u ní projevují zvýšené rysy agresivity jak navenek, tak proti sobě samé. "Je emočně nestabilní, preferuje požitkářský životní styl, ve vztahu s manželem je tou silnější osobností. Možnost její resocializace je prakticky nulová," citovala Skramuská ze svého posudku.

Znalci o vraždách Králových a Maliny

Soudní lékař Petr Lacina se při svém dobrozdání šířeji věnoval zejména vraždám manželů Králových z Měchonic na Kutnohorsku a Josefa Maliny ze Slavošova. Případ Králových byl původně policií odložen na základě lékařské zprávy jako sebevražda otravou plynem, Malina se podle vyšetřovatelů (a lékařské zprávy) oběsil. Lacina však označil diagnózy za chybné. "Zranění hlavy a hrudníku Josefa Maliny vzniklo za jeho života, zranění krku až po smrti. Došli jsme k závěru, že Malina zřejmě zemřel zadušením," řekl.

Manželé Královi se podle Laciny rozhodně nemohli otrávit. "Propan-butan není jedovatý, ale působí tak, že vytlačuje z uzavřeného prostoru kyslík. Odhadl jsem, že kdyby se do dvou místností o celkové velikosti asi 120 m krychlových dostal celý obsah láhve, která tam byla nalezena, a místnosti by byly zcela uzavřeny, obsah kyslíku by se nížil o jedno procento. Smrtelná hodnota je však několik desítek procent," prohlásil. K tomu,že Malinu i manžele Královi zavraždil, se loni Stodola přiznal. Dodatečná pitva však nemohla být provedena, neboť ostatky zemřelých byly již zpopelněny.

Defilé znalců uzavřel psychiatr Ivan Tůma, který popsal soudcům, čemu byly oběti při přepadeních vystaveny. Téměř u všech konstatoval, že museli cítit před smrtí silné bolesti a strach. "Až na výjimky zažívali psychickou trýzeň a mučivé útrapy na hranici snesitelnosti," řekl.

Hlavní líčení pokračuje v pondělí. "Budeme dále číst výpovědi omluvených svědků," sdělil předseda soudního senátu Miroslav Mjartan. Nevyloučil přitom, že v pondělí by mohl být vyhlášen i verdikt.