"Prověrka ministerstva nyní zjišťuje, zda jsou ty informace pravdivé," potvrdila v pátek Právu mluvčí ministerstva Iva Chaloupková a dodala : "Když se potvrdí, že se soudce Horký nějaké nedbalosti ve svých povinnostech dopustil, tak se samozřejmě mohou přijmout následná opatření."

Soudcům v případě pochybení hrozí kárné řízení, na jehož základě mohou být potrestáni. Nejpřísnějším postihem může být odvolání z funkce. Kárné řízení pak může iniciovat buď předseda příslušného soudu, zde Jan Sváček, anebo ministr spravedlnosti Karel Čermák.

Jak Právo zjistilo, Sváček žádné takové kroky podniknout nehodlá, za svého místopředsedu se postavil. "Co se týče toho spisu, společně jsme to probrali a především zkoumali, zda nedošlo k nějakému škodlivému následku. Tedy zda někdo nebyl ve výkonu trestu neoprávněně či se výkonu trestu nevyhnul. K tomu ale nedošlo. Případ směřoval k zastavení trestního stíhání, vzhledem k neúčelnosti " konstatoval. "Co se týče té druhé záležitosti, za pět let co spolu pracujeme, soudce Horký nikdy titul neužíval. Asi před měsícem či dvěma mi ohlásil, že už si titul dodělal," konstatoval Sváček, který podle svých vlastních slov hodnotí soudce Horkého velmi vysoko.

 Podle informací mluvčí Chaloupkové ministerstvo ročně vede zhruba desítku kárných řízení proti soudcům.