Proč spadla žena do vodního toku, zatím není jasné. „Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rozsáhlá pátrací akce, nebudeme sdělovat žádné podrobnější informace. Všechny síly nyní soustředíme k nalezení osoby,“ uvedla na dotaz Novinek Poláčková.

Nešťastná událost se stala okolo 19. hodiny.

Práce záchranářů nebude vůbec jednoduchá. Podkrušnohorský přivaděč je totiž rozsáhlý systém vodních kanálů, potrubí a nádrží, který byl vybudován kvůli ochraně povrchových dolů před povodněmi.

Ve Vysoké Peci se přivaděč stáčí na jih a rozděluje se do dvou ramen. Jedno vede do řeky Bíliny a druhé ústí do nádrže Újezd. Celá soustava dosahuje délky bezmála 40 km a v některých místech je velmi špatně přístupná.