„Bezprostřední příčinou smrti byla stanovena otrava omamnou látkou fentanylem,“ sdělila policejní mluvčí Jana Tomková.

„Z provedeného šetření, ze svědeckých výpovědí, zajištěných stop a provedených expertiz je zřejmé, že muž přišel na veřejné toalety sám a poté, co se uzamkl v jedné z kabin toalet, si zde pravděpodobně za pomoci přineseného materiálu vytvořil tekutinu obsahující fentanyl, kterou si následně nitrožilně aplikoval,“ doplnila Tomková.

Už při zevní prohlídce mrtvého a následné soudní pitvě nebylo na těle zjištěno žádné poranění, které by svědčilo o tom, že by syna Bílé někdo napadl.

Fentanyl je silný a rychle účinkující lék proti bolesti. Účinek nastupuje rychleji než u morfinu a heroinu, ale zase je krátkodobější.