Doposud hrozí za vyklopení vozíku s odpadky do škarpy u silnice nebo třeba nepovolenou předzahrádku u místní restaurace provinilcům pokuty do 50 tisíc korun. Stejnou sankci je možné uvalit například i na squattery, kteří obsadí veřejně přístupný objekt.

Novela však zavádí přísnější potrestání těch pachatelů přestupků, kteří porušují pravidla opakovaně. Recidivistům tak budou hrozit v některých případech až trojnásobné pokuty. Zvyšovat se budou ale i některé základní sazby pokut.

„Tím se umožní správním orgánům lépe rozlišovat ukládání sankcí v případech, kdy přestupek byl spáchán z nedbalosti, nebo úmyslně,“ vysvětlil Právu mluvčí ministerstva vnitra, které novelu připravuje, Vladimír Řepka.

Týká se to konkrétně přestupků proti veřejnému pořádku, které s provinilci řeší místní radnice.

Například za rušení nočního klidu může dnes přestupce dostat maximálně pětitisícovou pokutu. Po přijetí novely mu však bude hrozit až desetitisícová sankce a v případě recidivy se pokuta bude moci vyšplhat až na patnáct tisíc korun, bude-li v noci rušit opakovaně.

Jak se mají změnit pokuty za přestupky
Přestupek dnes
max. pokuta po novelemax. pokuta při opakování
Veřejné pohoršení500010 00015 000
Neuposlechnutí výzvy úřední osoby500010 00015 000
Rušení nočního klidu500010 00015 000
Znečištění veřejného prostranství 20000              
20 00030 000
Neoprávněný zábor veřejného prostranství50 00050 00075 000
Neoprávněné založení skládky50 00050 00075 000

Samosprávy tak dostanou na jedné straně silnější nástroj pro dohled nad veřejným pořádkem, na druhé straně jim však přibude i práce s evidencí přestupků, které se budou nově zakládat do centrálního registru. Právě z této evidence pak bude recidivista odhalen, i když se dalšího provinění dopustí třeba na druhém konci republiky.

Starostka: Evidence přinese i práci

„Zvýšení sankcí za opakovaně páchané přestupky, respektive i zvýšení sankcí za přestupky obecně, minimálně umožní při řešení přestupku výrazně přihlédnout k jeho závažnosti,“ vítá plánovanou změnu starostka Prahy 2 Jana Černochová.

„Centrální evidence může přispět k témuž, a tedy i k lepší péči o veřejný pořádek. Určitou obavu máme z administrativní složitosti, tedy časové náročnosti zadávání údajů do evidence,“ podotkla starostka.

Ministerstvo vnitra mělo novelu původně předložit vládě do konce letošního března. Tento termín však už jistě nedodrží.

„Ještě budeme do novely zapracovávat připomínky z legislativní rady vlády, takže pevný termín předložení návrhu kabinetu v tuto chvíli stanoven není,“ podotkl mluvčí Řepka.

Nový harmonogram by se podle něj mohl zrodit už příští týden.

Přestupky upraví nový zákon

Novela dosud platného zákona o přestupcích z roku 1990 je jen prvním krokem ke kompletně nové úpravě přestupkového práva. Legislativní rada vlády minulý týden odsouhlasila také věcný záměr nového přestupkového zákona, který by měl do jedné normy zahrnout celou přestupkovou agendu a být v podstatě ekvivalentem trestního zákona pro méně závažné delikty. Dnes jsou jednotlivé přestupky rozptýleny ve zhruba dvou stovkách různých zákonů od silničního přes zákon o právní odpovědnosti mládeže až po zákon o výkonu vazby.

Nový zákon o přestupcích také počítá s odpovědností právnických osob za přestupky, stejně jako je tomu i v trestním zákoně.

Zatímco novela zavádějící zpřísnění sankcí a centrální registr přestupků má podle plánu nabýt účinnosti už v září 2014, nový zákon bude ještě během na dlouhou trať.

„Rozhodně to není záležitost tohoto volebního období. Po schválení věcného záměru se bude minimálně rok dva psát paragrafové znění. Určitě neuvažujeme, že by se to do roku a půl, který vládě zbývá, stihlo,“ uvedl Pavel Novák z ministerstva vnitra.