Kožarik od poloviny srpna 2007 do září 2011 vyjma kratších období, kdy byl buď pracovně mimo region, případně ve výkonu trestu odnětí svobody, v bytě v Havířově, kde bydlel se svými příbuznými a jejich dětmi, zneužil svého dominantního chování v této rodině.

Opakovaně nutil k pohlavním stykům nejstarší dceru svých příbuzných, která v tu dobu byla ve věku mladistvé, a to přes její odpor i obranu. Současně jí vyhrožoval, že pokud se mu opakovaně nepodvolí, zlikviduje ji i její rodinu. Taktéž jí vyhrožoval fyzickou likvidací i pro případ, že by se komukoliv o jejich pohlavních stycích zmínila. U poškozené se rozvinula chronická posttraumatická porucha jako součást syndromu týrané osoby, která výrazně přetrvává do nynější doby.

Dále v září 2011 v Havířově vyhrožoval telefonicky a prostřednictvím SMS zpráv poškozené dceři příbuzných, že vyvraždí celou jejich rodinu i její kamarádky. Všichni v důsledku toho opustili svá trvalá bydliště a několik dnů se báli kvůli výhrůžkám vrátit do bytů, které užívali a ukrývali se u rodičů kamarádky.

Obžalovaný žádal zproštění 

U VS se Kožarik domáhal zproštění obžaloby, případně vrácení věci KS. Namítal, že se ničeho nedopustil, dívce nijak neublížil a nikdy s ní neměl pohlavní styk. Naopak celé její rodině prý pomáhal. Poškozená se mu podle něj mstí za to, že její rodinu již odmítl dál podporovat a oznámil jí, že se od nich odstěhuje.

VS však jeho argumenty neakceptoval. „Vina byla spolehlivě prokázána. Trest je zákonný a přiměřený," řekl Právu mluvčí VS Petr Angyalossy s tím, že soud z podnětu státního zástupce jen upřesnil právní kvalifikaci. „Přibyl tam například trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže. Na výši trestu toto ale nemělo vliv,“ vysvětlil mluvčí.