Norma rovněž počítá s tím, že mohou být překročeny maximální lhůty pro pobyt ve vazbě, pokud by se zvlášť nebezpečný pachatel mohl dostat na svobodu před nástupem do vězení.

"U obviněného, byl-li odsouzen, avšak dosud rozsudek nenabyl právní moci, v takových případech by se neuplatnily maximální lhůty pro pobyt ve vazbě," řekl senátor Pavel Janata (KDU-ČSL).

Podle novely, která nyní čeká na podpis prezidenta, se rovněž zpřísní posuzování zdravotního stavu v případě žádosti odsouzeného o odklad nástupu do věznice. Novela má také odsouzeným těhotným ženám a matkám novorozenců zaručit odklad vězení po dobu jednoho roku po porodu.

Stížnosti nadále věcí ministra

Státní zástupce nebo předseda soudu by také podle novely mohl po podání obžaloby nebo návrhu na potrestání nařídit až šestiměsíční sledování bankovních účtů nebo účtu u Střediska cenných papírů.

Novelizovaný trestní řád počítá i s tím, že stížnost pro porušení zákona proti rozhodnutí soudu či žalobce bude moci nadále dávat jen ministr spravedlnosti. Norma má také zpřesnit pravidla pro obhájce, kteří budou zastupovat obviněné bezplatně.