Policisté chtěli znát odpověď na otázku, zda vinu na nehodě nese pouze řidič, který v úseku mezi Ejpovicemi a Černicemi , kde je provoz sveden do jednoho pruhu, nezvládl předjíždění či tomu nahrály další aspekty včetně zmatečného značení.

"Zjistili jsme, že navržené dopravní značení bylo provedeno podle v současnosti platných technických norem a v souladu se zákonem. Na druhou stranu jsme dospěli k názoru, že z psychologického hlediska by bylo správnější, aby na tento otevřený úsek bylo pohlíženo jako na uzavírku dálnice včetně příslušného dopravního značení, které vykazuje vysoký standard bezpečnosti obvyklý na úsecích, kde je veden na dálnici provoz na uzavírkách," vysvětlil jeden autorů posudku Zdeněk Hrubý z CDV.

Pokud by na posuzovaný úsek bylo nahlíženo jako na uzavírku dálničního úseku s obousměrným vedením provozu, k tragické nehodě by podle znalce pravděpodobně nedošlo."Náš právní řád ale nepřikazuje investorovi pohlížet na takový úsek, kde je provoz sveden na stavebně dokončenou polovinu dálniční stavby, jako na uzavírku dálnice. Je to atypický případ. Nenašel jsem v zákoně ani v technických normách jediný předpis, podle kterého by na to mělo být nahlíženo jako na uzavírku dálničního úseku. Je to díra v zákoně ," prohlásil Hrubý.

Vinu nese jen řidič

Podle něho by se v budoucnu mohlo takovým případům předejít zavedením bezpečnostních auditorů. "Právě bezpečnostní audit dopravního značení na pozemních komunikacích je teprve do našeho právního řadu připravován. Pokud by v tomto konkrétním případě auditor posoudil dopravní značení ještě před vlastním usazením, zcela jistě by na taková rizika a nebezpečí upozornil. Pak by se investor popřípadě projektant museli zodpovídat, proč nepoužili doporučení auditora," uzavřel Hrubý.

Pro trestní orgány posudek znamená, že vina padá pouze na řidiče. "Z odborného vyjádření jasně vyplývá, že nemůžeme stíhat konkrétního člověka za to, že tam dal špatnou značku," uvedl zástupce policejního ředitele okresu Plzeň-jih František Pešl.

Po otevření obchvatu bylo na inkriminovaném úseku povoleno předjíždění. Zákaz přišel po druhé smrtelné nehodě, při které 10.ledna vjel podnikatel Josef Schneider se svým vozem audi do protisměru a čelně se srazil s kamiónem. Během dalších dnů silničáři doplnili dopravní značení zakazující předjíždění dvojitou plnou čárou a nakonec instalovali mechanické zábrany rozdělující oba pruhy. O té doby tam stala pouze jedna nehoda bez vážnější újmy na zdraví.