Pulko, který od počátku stíhání svou vinu popíral, se na místě odvolal. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Soud na základě důkazů neuvěřil obhajobě Pulka, že v době, kdy měl prodávat smrtící dávku heroinu mladé ženě, byl úplně někde jinde. Jeho tvrzení, že nikdy nikomu drogy neprodával, vyvrátily výpovědi svědků, a to i jeho vlastní ženy, uvedl předseda senátu v odůvodnění rozsudku.

Při výměře trestu soud přihlédl k tomu, že se Pulko sice od zahájení svého stíhání nedopustil jiných trestných činů či přestupků, ale v polovině 90. let byl odsouzen v Německu na tři roky. Pulkovi přitížilo i to, že heroin prodával více lidem, delší dobu, a tudíž drogy prodal větší množství.

Soud také poukázal na to, že Pulko se prezentoval jako otec, který pečuje o rodinu a dbá na výchovu svých synů. Na druhé straně mu ale nevadilo, že prodejem drog ovlivňoval životy jiných mladých lidí.