„Žalobcovi rodiče jednoznačně patří mezi osoby veřejného zájmu, známé z oblasti hudebního života, naopak žalobce, byť je dítětem osob veřejného zájmu, sám takovou osobou není a nelze proto dopustit, aby jeho osoba byla cíleně využívána, popř. zneužívána k dokreslení informací o rodičích a aby o něm byly poskytovány informace, které narušují či ohrožují jeho osobnostní práva,“ konstatoval Knötig.

Advokát rodiny se původně snažil, aby bylo žalovanému vydavatelství zakázáno zveřejňovat články týkající se soukromí a rodinného života dítěte s odškodným 1,5 miliónu korun. Soudy nakonec vydavatele potrestaly za články s titulky „Chudák tlustý A.: Všichni se mi smějí. Vymění lásku syna za milence? a Syn B. trpí.“ jen 300 tisíci korunami.

Vydavatel neměl souhlas se zveřejněním fotografií 

Vydavatelství se bránilo tím, že matka žalobce si tak může „přilepšovat“, když nejprve poskytne informace o svém synovi médiím, a následně jeho prostřednictvím zinkasuje náhradu nemajetkové újmy za zásah do osobnostních práv. „Zvýšený zájem veřejnosti a médií, který žalobce pro své rodiče musí strpět, je kompenzován jinými výhodami, a pokud v jejich kontextu žalobce strpí určité omezení osobnostních práv, není to zcela neodůvodněné ani nespravedlivé,“ hájilo se vydavatelství.

„Zesměšňování žalobcovy nadváhy u nezletilého dítěte, které se na veřejnosti samo neprosazuje, a jehož zájem má být chráněn, je třeba posuzovat jako neoprávněný zásah do žalobcovy důstojnosti. Dle soudu došlo k zásahu i zveřejněním fotografií, neboť nebylo prokázáno, že byl dán souhlas zákonných zástupců k jejich zveřejnění. K neoprávněnému zásahu do žalobcovy důstojnosti a soukromí zde došlo, navíc v deníku s celostátní působností před širokou čtenářskou veřejností, kdy intenzita zásahu byla značná a vážnost žalobce ve společnosti byla objektivně snížena,“ rozhodli soudci.