„Dělníci, kteří v domě přebývali, měli v jedné místnosti po dobu několika hodin zapnutou elektrocentrálu. Koncentrace oxidu uhelnatého byla ve chvíli, kdy hasiči do objektu pronikli v dýchacích přístrojích, tak vysoká, že nemohla být ani změřena. Hladina převyšovala maximální měřící limit detekčního přístroje a došlo k zahlcení detekčního čidla,“ informovala dispečerka hasičů Petra Malátková Hofmanová.

Navzdory tomu stav mužů vynesených z objektu nebyl tak vážný, aby bylo nutno použít mobilní dekompresní komoru, kterou mají pardubičtí hasiči k dispozici. Záchranáři je na jednotku intenzivní péče dovezli ve stabilizovaném stavu.