Policie řešila v uplynulém roce 304 528 trestných činů, z toho bylo objasněno 44 procent. Je to čtyřprocentní pokles oproti roku 2011. Největší podíl na kriminalitě má majetková a násilná trestná činnost, kde je také nejvyšší podíl poklesu.

Počet vražd i s těmi ve stadiu pokusu v minulém roce stoupl na 188, je to o 15 více než v roce 2011. Podle policie bylo nejvíce vražd spácháno v oblasti mezilidských vztahů. Situace se tak oproti minulosti změnila, protože dříve policie evidovala více vražd v oblasti byznysu.

Nejvíce bylo zaznamenáno majetkových trestných činů a to 64 procent z celkového počtu. Největší počet policie eviduje v Praze a také na severní Moravě. Nejméně deliktů policie zaznamenala u trestných činů ublížení na zdraví a to 1,5 procenta z celkového počtu.

Nejbezpečněji je v neděli

V minulém roce bylo v ČR odcizeno nejméně vozidel za posledních deset let. Lidé přišli o 10 403 aut což o 1244 méně než v roce 2011.

Nejméně trestných činů je podle náměstka policejní prezidenta Václava Kučery pácháno v neděli, nejvíce naopak v pátek. V průměru se stane 832 trestných činů denně. Výrazný podíl z celkového počtu trestných činů spáchali pachatelé pod vlivem návykových látek.

Podle policejního prezidenta byla způsobena škoda za 34,2 miliardy korun. Policie zajistila majetek pocházející z trestné činnost v hodnotě 5,8 miliardy korun.

Rok2012
2011
Trestných činů
304 528 317 177
Vraždy 188
173
Násilné činy18 35819 409
Mravnostní činy19812086
Majetkové činy194 970203 675
Hospodářské činy27 633 28 216