Článek Bartoška podle jeho slov poškodil, a proto podal trestní oznámení pro pomluvu. Výsledek policejního šetření ale teď ukázal, že zveřejněné údaje odpovídají realitě.

„Trestní oznámení jsme prošetřili a nezjistili žádné skutečnosti, které nasvědčovaly byť jen podezření z trestného činu nebo přestupku,“ řekla ve středu Právu policistka Ivana Telekešová. Jinými slovy informace o statisícovém přilepšení od pumpařů včetně jejich vazeb na starostu jsou pravdivé. Reportér Práva při podání vysvětlení na policii hodnověrně doložil všechny zveřejněné údaje, které Bartošek v trestním oznámení napadl.

Starosta Nemanic dostává miliónové provize za "dobré rady" pumpařům

Bartoškovy aktivity totiž mapoval několik měsíců. Zjištěné důkazy pak Právo předalo policii. Ta na jejich základě začala starostu vyšetřovat pro podezření z korupce.

Bartošek je společností Top Tank oficiálně placen za to, že pro ně pracuje jako konzultant. Údajně jim radí, jak a co mohou ještě zlepšit. Za to mu náleží měsíční stotisícová provize, kterou od roku 2010 pravidelně dostává na svůj účet. Dokládá to písemná smlouva mezi starostou a zmiňovanou firmou, kterou se Právu podařilo získat.

Pronájem na 20 let

Společnost Top Tank ovládají domažličtí podnikatelé Libor Hammer a Marek Hikl, kteří jsou úzce spjati s firmou Start Step. Ta na sklonku roku 2009 zprovoznila benzínku v areálu bývalé celnice na hraničním přechodu v Lískové, která patří právě pod Nemanice. Obec pronajala areál na dvacet let a měsíčně jde do její kasy částka, která nedosahuje ani poloviny Bartoškova soukromého příjmu od pumpařů.

Sám Bartošek se už dříve na toto téma odmítl s reportérem Práva bavit. Pouze potvrdil, že pracuje pro firmu Top Tank jako podnikatel. „Jezdí na kontroly čerpacích stanic a podává o tom zprávy. Pro nás je to velmi důležité, odhalí se tím řada věcí, které pak ještě můžeme zlepšovat,“ vysvětlil už dříve Bartoškovu pracovní náplň spolumajitel firmy Top Tank Marek Hikl.

Podle obchodního rejstříku je Bartošek veden také jako jediný jednatel společnosti PREVON CZ s. r. o., kterou zastupuje od roku 2002 a která se zabývá realitní činností. Právo zjistilo, že Krajský soud v Plzni firmě nedávno uložil pokutu za porušení zákona. “Do sbírky listin firma nezakládá účetní uzávěrky. Loni na podzim jsme ji vyzvali, aby tyto údaje doplnila, což se nestalo. Proto jsme jí uložili pokutu, kterou ale v zákonné lhůtě nezaplatila. Teď je to v režii pracovníků vymáhacího oddělení soudu,“ uvedla vyšší soudní úřednice Iveta Senetrníková.