Mluvčí zdůraznil, že se vyšetřovatelům nepodařilo získat žádné informace, které by vedly k objasnění příčiny požáru. Ze zjištěných poznatků vyplývají dvě možnosti, a to nedbalost při kouření nebo neopatrnost při zakládání ohně v přírodě. Jde však jen o teoretické možnosti, jakékoli důkazy chybí.

Policie se případem zabývala pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Oblast ohniska požáru prohledali policejní specialisté hned po likvidaci plamenů. Využili k tomu i dva služební psy vycvičené na vyhledání zápalných látek v terénu. Nic takového se ale nenašlo.

V oblasti se nalezly stopy po střelbě. Hovořilo se o tom, že právě ta zažehla vyprahlý porost. Experti to ale nepotvrdili. K jasnému stanovení příčiny nepomohly ani výslechy mnoha svědků.