Zjistilo se manko ve výši přes 836 tisíc korun ve skladu výpravných prostředků a chyběly rekvizity a nábytek za více než 1,4 milióny korun. Dále se zjistila ztráta železa z demontovaného ocelového přístřešku pro služební auta v hodnotě přes 698 tisíc korun. Posledním hříchem je podezření ze zpronevěry příjmů za vstupenky na pořad Manéž Bolka Polívky za devět let, od ledna 1991 do ledna 2000. Jejich výše nebyla vyčíslena.

"Vedení zavedlo kontrolní mechanismy, například nový elektronický systém evidence skladování nebo nový způsob evidence majetku, které v budoucnu podobným pochybením zabrání. Samozřejmě, že vyvodí z výsledků inventarizace zodpovědnost a pracovněprávní důsledky, ale až po ukončení vyšetřování policie,"sdělil tisku k výsledkům kontroly v Brně mluvčí televize Martin Krafl.

ČT vyhrála soudní spor

Česká televize uspěla u Městského soudu v Praze s žalobou proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, aby veřejnoprávní televize zaplatila pokutu půl miliónu korun. Podle vysílací rady měla televize v satirickém pořadu České hlasování směšovat hodnotící komentáře a zprávy, a tím znevýhodnit některé politické strany a hnutí a omezit tak možnost pro svobodné vytváření názorů.

"Městský soud rozhodnutí vysílací rady z 25. března zrušil. Jako hlavní důvod soud uvedl nepřezkoumatelnost rozhodnutí, čímž v podstatě přisvědčil důvodům, které uvedla ČT ve své žalobě," informoval v úterý Právo mluvčí televize Martin Krafl.