Právo získalo kopii smlouvy o pronájmu skladovacích prostor na uniformy strážníků, kterou v roce 2006 podepsal za Správu služeb Městské policie hlavního města Prahy se společností Xena (od níž nakupovala městská policie řadu služeb včetně již dříve médii propírané dodávky časopisu Strážník) právě Kotrouš.

Jeden z nejdražších prostorů v Praze

Skladové prostory o výměře 100 metrů čtverečních, tedy většího bytu, si městská policie pronajímala za paušální poplatek 100 tisíc korun měsíčně. Kdyby šlo o byt, patřil by patrně k nejdražším v Praze. Například bývalý šéf NKÚ František Dohnal čelí obžalobě za porušování povinností při správě cizího majetku kvůli pronájmu služebního bytu v Praze na Vinohradech o rozloze 219 metrů za 76 tisíc korun měsíčně. Správa služeb městské policie si však pronajímala nebytové prostory, a to navzdory tomu, že má sama v Praze k dispozici svůj sklad. To ostatně vyplývá i z předmětu smlouvy.

„Skladovatel se na základě této smlouvy zavazuje, že po dobu její platnosti a za podmínek v ní obsažených uskladní pro ukladatele uniformy a výstrojní součásti Městské policie hlavního města Prahy, tedy zboží, které převezme z jeho centrálního skladu,“ uvádí se doslova ve smlouvě.

Ta byla uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Podle mluvčí sboru Jany Přikrylové už byla vypovězena, a není tudíž platná.

Teď mají sklady vlastní

„Smlouva mezi firmou XENA Praha, s. r. o., a Správou služeb Městské policie hl. m. Prahy byla vypovězena v březnu 2007,“ sdělila Právu mluvčí. To by znamenalo, že abnormálně vysoký nájem byl z prostředků magistrátu hrazen zhruba čtyři měsíce.

„Důvody podepsání smlouvy se zřejmě odvíjely od tehdejší situace, kterou ovšem lze jen těžko komentovat po šesti letech,“ uvedla dále Přikrylová. Městská policie dnes podle ní využívá výhradně vlastní sklady v areálu Správy služeb hl. m. Prahy v Praze 8.